taxatierapport aanvragen

Via Fitrex Taxaties kunt u zelf online een taxatierapport aanvragen voor € 347,50. In geval van grote of afwijkende onderpanden behoudt Fitrex Taxaties zich het recht voor van de prijs af te wijken. Als er een ander tarief van toepassing is wordt u altijd op voorhand geïnformeerd. Vraag hier uw taxatierapport aan.